ABORDARE

Obiectivul principal al proiectului PREVENT privește scăderea numărului și a gravității infecțiilor intraspitalicești prin utilizarea unui sistem ciber-fizic de ultimă generație care va monitoriza în mod automat și continuu personalul medical și pacienții, ambientul clinic și procedurile clinice și auxiliare efectuate.

Pentru îndeplinirea obiectivului principal al proiectului, consorțiul a identificat următoarele obiective operaționale:

approach-1
  • Proiectarea, dezvoltarea și validarea echipamentelor hardware care permit monitorizarea prezenței persoanelor la nivelul unei camere precum și a unor sisteme de senzori fără fir care să permită detectarea unui număr de acțiuni relevante pentru prevenția infecțiilor intraspitalicești

  • Proiectarea, dezvoltarea și validarea componentelor software necesare pentru administrarea sistemului, administrarea și configurarea sistemului de reguli pentru prevenția infecțiilor precum și a componentelor de vizualizare a rețelei de contact

  • Evaluarea sistemului prototip prin utilizarea unor scenarii și indicatori relevanți pentru operarea sistemului în cadrul intra-spitalicesc