INFORMAȚII PROIECT

Titlu Proiect:

PREVENT-PROJECT – Sistem integrat de prevenire a propagarii infectiilor intraspitalicesti (Contract UEFISCDI numarul 24PTE din 01/06/2020)

Coordonator project:

SC INFO WORLD SRL

Manager proiect:

Arthur Molnar

Buget Total Proiect:

1.707.848,00 RON/
Buget Public : 1.184.000,00 RON

Durata implementare proiect:

24 luni

Finanțat de

logo-uefiscdiUEFISCDI – Transfer la operatorul economic (PTE) – Cod depunere: PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0769 http://uefiscdi.gov.ro/

image-01

REZUMATUL PROIECTULUI


Proiectul propune utilizarea ultimelor tehnologii informatice și din sfera Internetului tuturor Lucrurilor (eng. Internet of Things) pentru a preveni și combate infecțiile și focarele de infecție intra-spitalicească. PREVENT este un proiect de cercetare din România, realizat în colaborare între firma SC Info World SRL, Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Proiectul a fost demarat în iunie 2020, având o durată de implementare de 24 de luni.

În cadrul proiectului a fost dezvoltat un sistem informatic integrat cu un număr de dispozitive cu senzori care se montează în cadrul unității clinice și care au rolul de a detecta mișcarea și activitățile persoanelor din mediul spitalicesc, atât ale personalului clinic cât și al pacienților. Aceste dispozitive comunică între ele și trimit activitățile detectate la serverul software.

Rolul serverului software este de a determina dacă comportamentul personalului clinic, sau al pacienților prezintă un risc de infecție. În caz afirmativ, sistemul generează o alertă care este trimisă către personalul medical responsabil. Acest comportament este automat și configurabil, prin crearea unor reguli care descriu modul în care sunt așteptate să decurgă procesele de dezinfecție, igienizare și interacțiunea medic – pacient.

Mai mult, sistemul poate derula simulări prin care să analizeze riscul propagării infecțiilor într-un mediu simulat pe calculator. Componenta de analiză dezvoltată permite evaluarea impactului pe care diverse măsuri preventive o pot avea asupra acestui risc, pentru a ajuta epidemiologii să descopere cele mai eficiente căi de a reduce riscul.

Consultare Istoric Localizare Interioara

Consultare Istoric Localizare Interioara

 

Vizualizare 3D

Vizualizare 3D

 

Simulare 3D Agenti Patogeni

Simulare 3D Agenti Patogeni

 

PREVENT-PROJECT

Proiectul PREVENT este gândit ca o urmare firească a sistemului HAI-OPS (haiops.eu), prin care au fost efectuate primele cercetări legate de fezabilitatea prevenirii cazurilor singulare, precum și a epidemiilor de infecții intraspitalicești prin utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor.

Tot în cadrul HAI-OPS au fost dezvoltate un număr de echipamente fără fir echipate cu senzori cu scopul de a detecta prezența și acțiunile persoanelor în cadrul locației monitorizate. Nivelul tehnologic curent este dat de competențele dobândite în cadrul implementării HAI-OPS, precum și de echipamentele și metodologia dezvoltate în cadrul acelui proiect. Proiectul propune dezvoltarea unui sistem ciber-fizic avansat pentru prevenirea cazurilor singulare de infecție intraspitalicească, precum și pentru limitarea efectelor și a răspândirii epidemiilor de infecții intraspitalicești, prin utilizarea de vizualizări și rapoarte care facilitează munca specialiștilor epidemiologi în identificarea pacientului zero și a mijloacelor de răspândire.

Sistemul ciber-fizic PREVENT va consta dintr-o rețea de senzori fără fir capabili de a monitoriza în timp real ambientul clinic, prezența persoanelor la nivelul unei camere precum și detectarea acțiunilor acestora. Scopul este de a ținti cele mai comune surse de infecție precum și cele mai comune căi de transmitere ale acestora, cunoscute din literatura de specialitate.

Sistemul va consta dintr-un număr de componente software ce pot fi instalate pe un server specializat sau în cadrul unei soluții de tip cloud, un protocol de comunicare structurat între serverul software și elementele rețelei de monitorizare, precum și într-un număr de echipamente hardware capabile să acopere monitorizarea mai multor scenarii clinice care sunt cunoscute ca jucând un rol în transmiterea infecțiilor nosocomiale.