INFORMAȚII PROIECT

Titlu Proiect:

PREVENT-PROJECT – Sistem integrat de prevenire a propagarii infectiilor intraspitalicesti (Contract UEFISCDI numarul 24PTE din 01/06/2020)

Coordonator project:

SC INFO WORLD SRL

Manager proiect:

Arthur Molnar

Buget Total Proiect:

1.707.848,00 RON/
Buget Public : 1.184.000,00 RON

Durata implementare proiect:

24 luni

Finanțat de

logo-uefiscdiUEFISCDI – Transfer la operatorul economic (PTE) – Cod depunere: PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0769 http://uefiscdi.gov.ro/

image-01

PREVENT-PROJECT

Proiectul PREVENT este gândit ca o urmare firească a sistemului HAI-OPS (haiops.eu), prin care au fost efectuate primele cercetări legate de fezabilitatea prevenirii cazurilor singulare, precum și a epidemiilor de infecții intraspitalicești prin utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor.

Tot în cadrul HAI-OPS au fost dezvoltate un număr de echipamente fără fir echipate cu senzori cu scopul de a detecta prezența și acțiunile persoanelor în cadrul locației monitorizate. Nivelul tehnologic curent este dat de competențele dobândite în cadrul implementării HAI-OPS, precum și de echipamentele și metodologia dezvoltate în cadrul acelui proiect. Proiectul propune dezvoltarea unui sistem ciber-fizic avansat pentru prevenirea cazurilor singulare de infecție intraspitalicească, precum și pentru limitarea efectelor și a răspândirii epidemiilor de infecții intraspitalicești, prin utilizarea de vizualizări și rapoarte care facilitează munca specialiștilor epidemiologi în identificarea pacientului zero și a mijloacelor de răspândire.

Sistemul ciber-fizic PREVENT va consta dintr-o rețea de senzori fără fir capabili de a monitoriza în timp real ambientul clinic, prezența persoanelor la nivelul unei camere precum și detectarea acțiunilor acestora. Scopul este de a ținti cele mai comune surse de infecție precum și cele mai comune căi de transmitere ale acestora, cunoscute din literatura de specialitate.

Sistemul va consta dintr-un număr de componente software ce pot fi instalate pe un server specializat sau în cadrul unei soluții de tip cloud, un protocol de comunicare structurat între serverul software și elementele rețelei de monitorizare, precum și într-un număr de echipamente hardware capabile să acopere monitorizarea mai multor scenarii clinice care sunt cunoscute ca jucând un rol în transmiterea infecțiilor nosocomiale.

STADIUL PROIECTULUI


PREVENT-PROJECT se află în desfășurare